Istorija za primer
Neprekinuta potraga za perfekcijom
Pokrenuta umećem i vizijom jednog čoveka, uvećana vizijom i odanošću njegovog sina, unapređena čvrstim odrednicama njegovog unuka.
To je primer nasleđa koje svoje ispunjenje pronalazi ne u veličini i količini,
nego u kvalitetu i srcu.

To je Kawai,

Sa svojom istorijom koju su oblikovale predane generacije kao i budućnost koja je posvećena
potrazi za perfekcijom za sva pokoljenja.