Shigeru Kawai
 
  Nažalost, Koichi Kawai iznenada umire u oktobru 1955 godine sa svojih 70 godina. Kao naslednik je ostao njegov 33-tro godišnji sin, Shigeru Kawai, kome je ostalo u nasledstvo da uvede firmu u modernizaciju proizvodnje.
 

Kako je rasla japanska ekonomija, Shigeru predviđa i brzi rast muzičke industrije.  Pravilno je prihvatio i situaciju da kompanija nije u stanju da napreduje samo sa «ručnim radom». U budućnosti, veruje da će uspeti samo oni koji budu kombinovali «ručni rad» sa vrhunskom tehnologijom proizvodnje.  Na osnovu tog razmišljanja, Shigeru započinje izgradnju dve nove fabrike, jednu za preradu drveta a drugu za sklapanje klavira koja koristi po prvi put u istoriji kompanije najsavremeniju tehnologiju. Samim tim, kapaciteti KAWAI fabrika rastu eksponencionalnom krivom u godinama koje slede.  

Kao preduslov ovako brzog razvoja i rasta kompanije, Shigeru se potpuno usredsredio na stimulisanje potražnje klavira na tržištu. Verujući da je muzičko obrazovanje osnova svake kupovine muzičkog instrumenta, osniva mrežu Kawai Muzičkih škola. Kako škole zahtevaju nastavnike, osnovao je Kawai Muzičku Akademiju koja je obezbedila dovoljan broj nastavnika. U isto vreme, organizovan je i Kawai Piano Tehnički Centar koji ima zadatak da obuči tehničare.

Konačno, kako bi preneo Kawai poruku potencijalnim kupcima, organizovao je prodaju vrata do vrata koja je enormno povećala interesovanje za muzičkim obrazovanjem.

Tokom 60 godina, Kawai ima preko 2000 prodavaca i preko 300000 ljudi uključenih na bilo koji način u Kawai Muzičke škole širom Japana.  Kako je na taj način dobro raširio svoj posao u Japanu, Shigeru okreće svo svoje znanje ka cilju da Kawai postane i svetski poznat. 1963 godine, Shigeru osniva Kawai Amerika, posle toga osnivaju se Kawai Evropa, Kawai Kanada, Kawai Australija i Kawai Azija, Danas, Kawai instrumenti predstavljaju vrhunac na tržištu.